Projekty

Název projektu: Šablony II pro MŠ Líbeznice OP VVV

 

„Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a společné vzdělávání dětí."

„Projekt (Šablony II pro MŠ Líbeznice ) je spolufinancován Evropskou unií.“

Copyright © Mateřská škola Líbeznice. Všechna práva vyhrazena.Macron Software