Platba úplaty za předškolní vzdělávání - rozpočet

  • úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2023/24 stanovena na částku 1200,- Kč měsíčně (děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti s OŠD úplatu neplatí)
  • úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce (podle § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)
  • účet mateřské školky: 180768171/0300
  • vždy uveďte do poznámky jméno dítěte

Copyright © Mateřská škola Líbeznice. Všechna práva vyhrazena.Macron Software