PLÁN AKCÍ LISTOPAD

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

 4.11.2022 - Fotografování - MŠ dopoledne

 5.11.2022 - Vítání občánků - předškoláci - ZŠ Líbeznice

11.11.2022 - Divadelní představení - MŠ dopoledne

15.11.2022 - Tvořivé odpoledne - MŠ 15.30-16.30 hodin

25.11.2022 - Hudební dílny - MŠ dopoledne

Copyright © Mateřská škola Líbeznice. Všechna práva vyhrazena.Macron Software