Orientační program dne

 

Je orientační, vychází z rámcového programu pro děti předškolního věku, přizpůsobuje se zájmům, potřebám a věkovým zvláštnostem dětí. Je pozměněn při akcích a jednorázových aktivitách

 

700 - 830    Scházení dětí, volné hry, skupinové činnosti dětí s učitelkou, pohybové aktivity  ve třídě

830-900        Ranní komunikativní kruh, zdravotní cvičení

900-930        Hygiena, příprava na svačinu, svačina, hygiena

930-1000     Řízené činnosti dětí s učitelkou dle vzdělávacího plánu

1000-1200  Pobyt venku, aktivity na školní zahradě, tématické vycházky do okolí

1200-1245  Hygiena, oběd, hygiena, příprava na odpočinek

1245-1300 Rozcházení dětí po obědě.Nejstarší věková skupina  četba pohádky, klid na lehátku 30 min., dle potřeby i déle, pak volné individuální činnosti na vymezeném prostoru. Mladší věková skupina - četba pohádky, spánek 

Internátní provoz:

17:00 učitelka převezme děti ze všech tříd, přihlášené nejpozději ráno na večeři či spaní ( zájem o tuto službu rodiče hlásí v kmenové třídě v ten den nejpozději do 7:20 hodin

Pro internátní provoz je určena Žlutá třída . Z tohoto důvodu je vybavena větším množstvím hraček a didaktických pomůcek.

17:00-  17,30- klidové činnosti, příprava na večeři, hygiena před jídlem

 17:30- večeře

17:30-18:00-volná činnost dětí, přebírání dětí zákonným zástupcem (nahlášených s odchodem po večeři)

19:00- příchod noční vychovatelky

19:00-19:30- osobní hygiena a příprava na spánek - probíhá v patře určeném pouze pro spaní

19:30-20:00- ukládání ke spánku a poslech pohádky 

20:00-6:00- noční klid

6:30-7:00 ranní buzení dětí, hygiena, snídaně

7:00- předání dětí do kmenové třídy

1400-1430  Vstávání, hygiena, pohybová aktivita

1430-1445  Odpolední svačina

1445-1700  Rozcházení dětí, hry ve třídě nebo na školní zahradě, individuální, skupinové, řízené nebo spontánní činnosti

 

Copyright © Mateřská škola Líbeznice. Všechna práva vyhrazena.Macron Software